English
Marine Traffic
Състояние пристанища
Хидро-метео обстановка
Прогноза и предупреждения

УКВ 14 канал - 24 часа
Морска гара
Рейдова кула Варна
Варна - 9001 п.к. 9
Управител
manager@varnapilots.com
Диспечер
tower@varnapilots.com
Счетоводство
accounting@varnapilots.com
Мениджър
по качeството
quality@varnapilots.com
Управител
(+359 52) 602 446
Диспечер
(+359 52) 602 448

(+359 88) 892 3263
Диспечер факс
(+359 52) 602 445
Счетоводство
(+359 52) 602 447
УКВ: 14 канал; Телефон: (+359 52) 602 446/7/8; Факс: (+359 52) 602 445/6/7