English

European maritime pilots' association

ISPO (International Standard for maritime Pilot Organizations)

Пилотска станция - Бургас

Ръководство на корабния трафик

International Maritime Organization

Морска администрация

Български морски квалификационен център

Висше военноморско училище "Никола Вапцаров"

Пристанище Варна

Пристанище Бургас

Българска морска камара

Българска асоциация на корабопритежателите

Българска асоциация на корабните брокери и агенти

УКВ: 14 канал; Телефон: (+359 52) 602 446/7/8; Факс: (+359 52) 602 445/6/7